Den heliga turismen

Ett fenomen som kanske inte är så jättevanligt i Sverige men som är mycket stort i utlandet är så kallad religiös turism där människor av olika trosföreställningar reser till platser som av en eller en[…]

Turismens långa historia

Ordet turism kommer ifrån det grekiska ordet ”tornos”, svarv, via latinets ”tornare” som betyder att sätta på en svarv och att snurra. Med detta refererar man till människors rundresande till olika destinationer för att upptäcka andra[…]