Turismens långa historia

Ordet turism kommer ifrån det grekiska ordet ”tornos”, svarv, via latinets ”tornare” som betyder att sätta på en svarv och att snurra. Med detta refererar man till människors rundresande till olika destinationer för att upptäcka andra[…]