Den heliga turismen

Ett fenomen som kanske inte är så jättevanligt i Sverige men som är mycket stort i utlandet är så kallad religiös turism där människor av olika trosföreställningar reser till platser som av en eller en annan anledning uppfattas som heliga. Några exempel på detta är Vatikanen i Rom, Mecka i Saudi Arabien eller Varanasi i Indien.

När påven kom till Portugal i maj 2017 flockades folk till Fatima för att se honom och återuppleva den spirituella känsla av mirakel som platsen innebär för katoliker. Här skall några små herdeflickor ha fått uppenbarelser av jungfru Maria för hundra år sedan, vilket lett till att cirka sex miljoner människor kommer hit varje år, en siffra som anses komma öka i och med den så kallade ”påve-effekten”.

Lourdes i Frankrike är en liknade plats dit fem miljoner pilgrimer vallfärdar för att bli helade efter att en kvinna fått uppenbarelser där jungfru Maria bett henne bygga en kyrka på en specifik plats på mitten av 1800-talet. Staden har endast 15 000 invånare och ekonomin gynnas enormt av dessa årliga massinvasioner!

Besöker man Vatikanen har man som religiös turist möjlighet att få speciella priser och ingångar till platser som Sankt Peterskyrkan eller de vatikanska muséerna. För den som besöker Rom för första gången är detta ganska slående eftersom det fullkomligen vimlar av nunnor, präster och munkar av alla möjliga nationaliteter som uppenbarligen är religiösa turister; busslaster kliver av och de är fullt utrustade med kameror, kartor och parlörer.

I nutidens Sverige är det inte särskilt vanligt med religiös turism men förr i tiden fanns det rena rama vallfärdsleder där städer utmed vägen till olika heliga platser blomstrade av dess många besökare.