Ekoturism

Ekoturism är en form av turism som blivit allt mer populär i samband med att medvetenheten om de problem som vårt klimat står inför har ökat bland konsumenter. En ”ekoturist” bryr sig inte bara om sina egna upplevelser på resmålet, utan också om att bevara och skydda den miljö och de resurser som finns på resmålet. Man vill helt enkelt kunna resa, men samtidigt bidra till en hållbar utveckling för både djur och människor i det område man rest till. Motpolen till ekoturism kan sägas vara massturism, som ofta leder till att tidigare orörda områden exploateras genom att stora hotellkomplex byggs och till att lokalbefolkningen utnyttjas för billig arbetskraft.

Det finns egentligen ingenting som säger att ekoturism måste vara en naturnära upplevelse; man kan åka på en cityweekend och ändå vara ekoturist, så länge man gör val på sin resa som är så hållbara som möjligt och inte inkräktar på den lokala kulturen och de lokala invånarna. Ekoturism handlar nämligen också om kulturella arv, och genom att fokusera en stadsresa på att se museum och arkitektur istället för att shoppa och konsumera kan man besöka urbana områden och ändå fylla ”kriterierna” för ekoturism. Konceptet med ekoturism har dock framförallt kommit att förknippas med just resor till orörda naturområden eller resor för att uppleva det lokala djurlivet. Medan det finns de som rynkar på näsan åt begreppet ”ekoturism”, eftersom de menar att det inte går att resa och ta hänsyn till miljön samtidigt (då man ofta flyger till resmålet, vilket bidrar till den globala uppvärmningen), går det inte att förneka att ekoturismen har haft positiva effekter för många utrotningshotade djurarter runt om i världen. Ett exempel på det är bergsgorillan, som lever i Afrikas djungel. Gorillorna, som hotats av jakt och skogsavverkning, började under tidigt 2000-tal att växa i antal tack vare de pengar som ekoturismen gav, som kunde användas till att skydda gorillorna. Det handlade framförallt om inträdesintäkter från nationalparkerna där gorillorna finns, som under tio år gav 30 miljoner kronor. Annette Lanjouw, som då var chef för Internationella gorillaprogrammet, menade att bergsgorillorna inte hade överlevt utan de pengar som ekoturismen drog in. Ett annat exempel på djur som har räddats tack vare ekoturismen är tigrarna i Indien.

Det är dock inte bara djur som kan dra nytta av de pengar och den uppmärksamhet som ekoturismen ger, utan även känsliga naturområden. Det visar till exempel våtmarksområdet Pantanal i Brasilien (världens största våtmarksområde, för övrigt), som hotades av skogsavverkning, muddringprojekt och boskapsindustrin. Tack vare att turismen till området ökade blev dock medvetenheten om områdets betydelse och hotet mot det allt större, och ett antal privata reservat bildades, som skyddar och bevarar våtmarken.

Om man väljer att ta hänsyn till natur och miljö på sina resor, är det antagligen en filosofi som man implementerar i flera aspekter av sitt liv, till exempel i vad man äter, var man bor och hur man konsumerar. Idag går det att göra ett medvetet val nästan oavsett vad man köper, från de små vardagliga köpen till stora investeringar, som en ny säng. Om du vill hitta en säng som är bra för både dig och miljön ska du gå in på Sleepo.se, där det finns ett stort utbud av sängar i olika material och utföranden. Då kan du alltid återvända till en skön säng att vila ut i efter dina äventyr som ekoturist.