UNWTO – världens turistorganisation

Organisationen UNWTO är den ledande turistorganisationen i världen idag och de sysslar med alla aspekter av turism. United World Tourism Organisation tillhör Förenta Nationerna och här jobbar man konstant för att samla information, reda ut, undersöka och föreläsa om turismens många sidor, vare sig man är rese agentur, hotellägare, guide, chaufför eller turist själv.

Enligt denna organisation så reser ungefär en miljard människor runt som turister minst en gång om året och i hela världen jobbar en av elva inom turist branschen idag. YNWTO koncentrerar sig framförallt på ansvarsfull turism och sysslar med frågor som hur man kan bevara naturen trots turism, hur man främjar hälsa och en god ekonomi utan att förstöra kulturer. Man samlar också på historier från olika människor och deras erfarenheter inom området.

Varje år organiserar man många olika möten runtom i världen där föredragshållare upplyser och belyser olika ämnen om turism. Det kan handla om hur man främjar turism utmed Donau floden eller hur man kan öka gastronomisk turism i Argentina. Det finns mycket att lära av denna organisation och vill man syssla med turism är det en bra idé att hålla sig a jour med dess olika aktiviteter.